Dijital Tasarım Stüdyosu
Fiat Customer Journey map

Projemizde; Fiat müşteri deneyimi departmanının “periodik olarak hazırladıkları müşteri deneyimi haritasını nasıl smart , dijital hale getirilebilir” sorusuna cevap bulmak için çalıştık.  Bu sorudan yola çıkarak ,  journey’e veriler nasıl beslenebilir?, Hangi sonrunun daha önemli olduğunu nasıl tespit edilebilir?  ve  journey nasıl görselleştirilebilir?   şeklinde üç tema  altında çalışmalarımızı yürüttük. Bu proje kapsamında araştırma sürecimize detaylı bir benchmark çalışması ve stakeholder görüşmesiyle başladık. Daha sonra firmadan  müşteri yolculuk haritası ile ilgili tüm veri kaynaklarını bir araya getirdik. Tüm bu verileri inceleyip yorumlayarak, veri analizi sürecini çok detaylı bir şekilde tamamladık. Analizlerimiz sonucunda mevcut müşteri deneyimi yolculuğu adımlarını yeniden düzenledik. Yolculuğu genelden detaya inen üç seviyede yapılandırdık ve farklı veri içeriklerini yolculuk adımlarıyla eşleştirdik.

Veri kaynaklarının mevcut değerlendirme metriklerini eşitledik ve bu verilerin journey içerisine ortak bir şekilde eklenmesini sağlayan bir sınıflandırma sistemi geliştirdik. Son olarak da bu düzenlenen verilen gösterilmesini sağlayan bir dashboard sistemi tasarladık. Fiat Customer Experience HUB olarak isimlendirdiğimiz bu ürün - Müşterilerle temas edilen tüm kanallardan gelen verileri toplayarak  ortak bir paydada buluşturan - Belirlenen metrikler  ve filtreler doğrultusunda bu verileri gerçek zamanlı analiz ederek , müşterilerin deneyimleri sırasındaki ihtiyaçlarını ,acı noktalarını, yolculuklarını  anlatan anlamlı çıktılara dönüştüren  - Bu çıktıları tüm organizasyon seviyesinde paylaşıma sunarak , aksiyon alınması için destekleyen bir dijital müşteri deneyimi platformudur.

Proje Sunumu
Nilay Taşkın
Nilay Taşkın
Duygu Aslanel
Duygu Aslanel
Dijital Tasarım Stüdyosu
Tasarımın dijital tarafına yöneldiğimiz bu derste; web geliştirme teknolojilerinin yanı sıra prototipleme araçları ve teknolojilerinden de faydalanırken mobil uygulama ve web tasarımı geliştirme çalışmaları yapıyor, sonrasında proje özetleme süreci ile tanışıyoruz.