Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları
Duygular ve Deneyim Tasarımı

Bu sunumda duygu dediğimiz olgunun ne olduğu açıklanmaya çalışıldı ve deneyim tasarımındaki yeri ve uygulamalarına değinildi. Duygulara, çoğu zaman, çeşitli öncelikler nedeniyle tasarım aşamasında ikincil hatta daha da düşük bir seviyede önem atfediliyor. Ancak, duyguların tasarımdaki önemini doğru anlarsak kullanıcıların duygularını hesaba katıp bir tasarım çıktısı üretmenin bir öncelik sonralık ilişkisi ile olmaması gerektiğini görürüz. Kullanıcılar, bir ürün ya da servisle etkileşime girdiği andan itibaren o ürün ve servisle duygusal bir bağ da kurmaya başlar. Bu bağı güçlendirmek üzerine yapılan tasarımların uzun vadede pozitif değerler ürettiği rahatlıkla söylenebilir.

Proje Sunumu
Umut Haşim Akbey
Umut Haşim Akbey
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları
Tasarım sürecine kullanıcı gözünden bakabilmeyi hedeflediğimiz “Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları” dersimizde tasarım psikolojisini tanımadan, fikir oluşturma ve geliştirmeye kadar uzanan tüm aşamaları detaylı bir şekilde deneyimliyoruz.