Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları
İnsan Odaklı Tasarım Yaklaşımı

How can we be innovative in human centered design? Sorusuna yanıt aradığım bu çalışmada öncelikle insan odaklı tasarım yaklaşımını ardından da inovasyon kavramını inceledim. İnsanların ihtiyaçları, problemleri ve beklentileri üzerine çalışıp çözüm sunmak insan odaklı tasarım yaklaşımının temelini oluşturuyor. Bu yaklaşımla daha iyi ürünler, hizmetler ve deneyimler tasarlamayı amaçlıyoruz. İnsanların ihtiyaçları ve beklentilerini anlayabilmek için en temel yöntem empati yapabilmek. Empati ile başlanan süreç, problem tanımı, fikir geliştirme, prototipleme ve test yapma gibi adımlarla geliştiriliyor. Çok geniş bir yaklaşımla inovasyon tanımı ise insanlığa değer katan her bir yenilik olarak yapılabilir. Bu yenilik sadece ürün değil, hizmet, deneyim veya süreç olabildiği gibi bahsi geçen değer ise işlevsel, sosyal veya ekonomik değerler olabilir. Daha iyi ürünler, deneyimler ve hizmetler için insan odaklı tasarım sürecinde inovatif yaklaşımlar bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Sunumumla bu yaklaşımları nasıl birleştirebileceğimizi araştırdım.

Proje Sunumu
ÖZGE ÇAĞLA AKTAŞ
ÖZGE ÇAĞLA AKTAŞ
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları
Tasarım sürecine kullanıcı gözünden bakabilmeyi hedeflediğimiz “Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları” dersimizde tasarım psikolojisini tanımadan, fikir oluşturma ve geliştirmeye kadar uzanan tüm aşamaları detaylı bir şekilde deneyimliyoruz.