Kullanıcı Deneyimi Odaklı Araştırma Metotları
Master Başvuru Süreci Araştırması

Yurtdışı Yüksek Lisans Başvuru Sürecini Yürütmede Adaya Eşlik Eden Dijital Platform

Bu projenin amacı, bir tasarım projesi hedefi oluşturmak ve değerden son ürünü oluşturmaya kadar geçen süreçte hangi araştırma methodlarını kullanabileceğimiz üzerine çalışmaktı.Proje için tasarım hedefini “Sanat ve tasarım öğrencilerinin yurtdışında yüksek lisansa başvuru süreçlerinde faydalanabilecekleri bir dijital platform tasarlayarak, süreci bu platform üzerinden kolayca yürütebilmelerine, takip edebilmelerine olanak sağlamak” olarak belirledim.Araştırma sürecine dahil etmek için; ürünü birebir kullanacak temel kitlenin yanı sıra, ürünü birebir kullanmayacak da olsa etkileyecek paydaşları belirledim.

Potansiyel kullanıcı kitlesinin ihtiyaçları, acı noktaları, fırsatlarını, projenin sağlayacağı değerleri ortaya çıkarırken ‘Value Proposition Canvas’ı kullandım. Ardından Netnografi çalışması yaparak başvuru adaylarının üye olup sorularını diğer adaylara sorduğu Facebook gruplarında en çok tekrar eden soruları belirledim, kategorize ettim ve bu çalışmalar sonucu varsayımlar oluşturdum.Projenin devamında yapacağım araştırmaları; başvuru sürecini danışmalık firması desteğiyle yürütmüş, başvuru sürecini kendi başına yürütmüş ve başvurmayı düşünen fakat henüz başvuru sürecine girmemiş üç farklı kitle üzerinde yapmayı planladım. Yapacağım çalışmalarda ilerleyeceğim yol haritasını ise; 1. Varsayımları hipoteze çevirmek ve platformun özelliklerini belirlemek için, Goal-Question-Metric yaklaşımına dayanan, Sentence Completion yöntemini de barındıran bir anket yapmak, 2. Özellikleri öncelendirmek için; Potansiyel kullanıcılardan bir grup ile “Lightening Decision Jam” çalışması yapmak3. “UX Value Proposition Canvas”ı kullanarak oluşturduğum önerileri değerlendirmek olarak belirledim.

Proje Sunumu
REYHAN CENGİZ
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Araştırma Metotları
Tasarım sürecine kullanıcı gözünden bakabilmeyi hedeflediğimiz “Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları” dersimizde tasarım psikolojisini tanımadan, fikir oluşturma ve geliştirmeye kadar uzanan tüm aşamaları detaylı bir şekilde deneyimliyoruz.