Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri
Ebscohost Kullanılabilirlik Testi

Kullanılabilirlik çalışmasının temel amacı,  web sitesini kullanılabilirlik ve kullanıcının tercih ettiği kullanım modelleri açısından değerlendirmekti. ZOOM uygulamasında gerçekleştirdiğim oturumları, çevrimiçi modere ettim. Çalışma sonrasında bir değerlendir anketi yaptırdım. Ve sonrasında bulduları analiz ederek raporladım.

Çalışmada katılımcılara kitap hakkında arama yapma, kitap hakkındaki bilgileri kaydetme, yazarın diğer kitaplarını arama, birden fazla kitabın bilgilerini kaydetme üzerine 4 farklı senaryo verdim.

Ana bulguları özetlemek gerekirse; kullanıcının erişmek istediği ve erişmesi gereken belirli özellikleri bulmak için uzun süre keşfetmesi gerektiği, söylemler dolayısıyla kullanıcının karşılaştığı bazı bilgilendirmeleri doğru yorumlamadığı, var olan bir çok özellikten haberdar olmadığı, çok fazla özelliği içinde barındırırken bunların kullanıcılar tarafından farkedilmediği ve efektif kullanılmadığı sonuçlarına vardım.

Proje Sunumu
REYHAN CENGİZ
Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri
“Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri” dersimizde tasarımı psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alıyoruz. Kullanıcının/müşterinin motivasyonlarını, ihtiyaçlarını, sorunlarını ve isteklerini kullanılabilirlik testleri aracılığıyla tespit ediyor, tasarımlarımızı bu bağlamda güçlendiriyoruz.