Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri
Voltlines Kullanılabilirlik Testi

Bu projede Voltlines uygulamasının kullanılabilirlik testini gerçekleştirdim. Bu testi gerçekleştirmek için iki döküman hazırladım. İlki, bu test için uygun kullanıcıları seçmek amacıyla bir Screener dökümanıydı. İkincisi ise, test amacının, metodolojisinin, testte gerçekleştirilmesi gereken adımların ve bu adımlarda ölçülecek metriklerin olduğu bir döküman idi.Bu testte, uygulamadaki bir yolcunun ev adresinin başarıyla değişirilip değiştirilemediğini kullanıcı grubum üzerinde test ettim. Bu test esnasında aldığım kayıt ile bilinçli veya bilinçsiz aldıkları aksiyonları tespit ettim. Örneğin, bir kullanıcı spesifik bir yolcuyu bulmak için fazla sayıda fare kullanmak zorundaydı. Bu şekilde, her bir kullanıcının her bir adımda ortalama ne kadar süre geçirdiğini, hata yapıp yapmadığını ve başarı oranlarını hesapladım ve uygulamanın iyileştirilebilmesi için, bu istatistikleri içeren bir rapor hazırladı

Proje Sunumu
CAN ARSOY
Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri
“Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri” dersimizde tasarımı psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alıyoruz. Kullanıcının/müşterinin motivasyonlarını, ihtiyaçlarını, sorunlarını ve isteklerini kullanılabilirlik testleri aracılığıyla tespit ediyor, tasarımlarımızı bu bağlamda güçlendiriyoruz.