Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri
İyisarap.com Kullanılabilirlik Testi

Kültürel olarak şarap seçmekte zorlandığımızı düşünüyorum, bu yüzden bu siteyi test etmek istedim. Kullanıcıların sitede hangi filtreleri seçtiklerini gözlemledim. (Yemek uyumluluğuna, yıla, türe veya bölgeye göre olabilir)

Çalışma Hedeflerim

Kullanıcıların sitede şarap satın alma kararlarını neler etkiler?
Bu başlık altında,
- Kullanıcı incelemelerinin satın alma kararları üzerindeki etkisi nedir?
- Şarap filtreleme ülke veya marka adına göre mi kullanılıyor?
- Şaraplarla iyi giden şeyler kategorileri kullanıcılar tarafından inceleniyor mu?

gibi sorulara cevap aradım.

Görüşme yapmadan önce anket ile kullanıcı havuzu oluşturdum. Seçmiş olduğum 5 kişiyle görüştüm. 5 kişiden ikisi şarap konusunda oldukça bilgiliydi. Kalan 3'ü ise ortalama bilgiye sahipti. Kullanıcılara 4 tane görev verdim.Yaptığım kullanıcı görüşmeleri konuyla da alakalı çok uzun sürdü. Zamanı yönetmeyi tecrübe etmiş oldum. Kullanılabilirlik çalışmalarından elde ettiğim bulguları çözüm önerilerine dönüştürdüm.

Proje Sunumu
İPEK KARAOĞLU
Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri
“Kullanılabilirlik Prensipleri ve Pratikleri” dersimizde tasarımı psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alıyoruz. Kullanıcının/müşterinin motivasyonlarını, ihtiyaçlarını, sorunlarını ve isteklerini kullanılabilirlik testleri aracılığıyla tespit ediyor, tasarımlarımızı bu bağlamda güçlendiriyoruz.