Servis Tasarımı
Müzik Stüdyosu Kiralama Sürecinin İyileştirilmesi

Bu proje, aktif prova alan müzik gruplarının stüdyo kiralama süreçlerini yönetebilecekleri ve aynı zamanda kendi gruplarıyla ilgili meta verilere erişebileceği bir platformun servis tasarımını yapmayı amaçlamaktaydı. Projenin ilk bacağında dijital etnografi ile benzer stüdyo kiralama platformlarında kullanıcıların yaşadığı deneyimler incelendi ve sonrasında bu doğrultuda bir Field Guide oluşturuldu. Field Guide baz alınarak stüdyo sahipleri ve müzisyenlerle görüşmeler gerçekleştirildi.Bu görüşmeler dahilinde, stüdyo kiralama deneyimindeki touchpointler belirlendi ve Customer Journey Mapping methoduyla hem stüdyo sahiplerinin hem de müzisyenlerin acı noktaları ve potansiyel fırsatlar belirlendi. Deneyimin nasıl iyileştirileceği sorusuna cevap bulduktan sonra ise user flowlar ve ekranlar hazırlandı. Sonuç olarak hem stüdyoların takvimlerini görüntüleyebileceğiniz hem de grubunuzun gelecekteki prova takvimini yönetebileceğiniz bir uygulama ortaya çıktı.

Proje Sunumu
CAN ARSOY
Servis Tasarımı
Başarıya ulaştıracak bir inovasyon çalışması üretebilmek için ihtiyaç duyacağınız her yaklaşımı bu derste ele alıyoruz. Merkeze kullanıcıyı alacağımız tasarım sürecimizde; pazar, ürün ve hizmet geliştirme, teori, yöntem ve uygulamalar gibi iş kanalında önemli yer edinmiş stratejilerden besleniyoruz.